Miasto i Gmina Mikstat w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskało grant

Cyfrowa Gmina

Miasto i Gmina Mikstat w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskało grant w wysokości 147 979 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie.

Cyfrowa GminaSkip to content