Samorząd mikstacki wybrany i zaprzysiężony

Wybrane 7 kwietnia br. nowe władze samorządowe Miasta i Gminy Mikstat: burmistrz Henryk Zieliński oraz 15 radnych, zostały zaprzysiężone na kadencję 2024-2029. Przewodniczącym rady został ponownie Łukasz Dybul, a wiceprzewodniczącą Barbara Tomala.

Pierwsza w nowej kadencji na lata 2024-2029 sesja Rady Miejskiej w Mikstacie odbyła się w poniedziałek, 6 maja 2024 r., tradycyjnie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie. Do czasu wyboru przewodniczącego RM w Mikstacie na nową kadencję obrady prowadził radny senior Wojciech Bąk. Przed zaprzysiężeniem samorządowców przewodnicząca Miejskiej Komicji Wyborczej Mikstacie Marcelina Biegańska wręczyła Henrykowi Zielińskiemu zaświadczenie o wyborze – po raz trzeci, poprzednio w 2014 i 2018 r. – na burmistrza Mikstatu. Następnie ślubowanie radnego złożyły wszystkie osoby wybrane 7 kwietnia do mikstackiego samorządu: Wojciech Bąk, Łukasz Dybul, Wojciech Jarosz, Sławomir Kmiecik, Tomasz Matysiak, Roman Motylewicz, Dariusz Puchała, Maciej Rachuta, Bogumił Skoczylas, Dominik Skrzypczak, Łukasz Stasierski, Damian Strzelczak, Robert Strzelec, Krzysztof Szymczak i Barbara Tomala. Ślubowanie na kolejną kadencję złożył także Henryk Zieliński, rozpoczynając tym samym 10. rok urzędowania w fotelu burmistrza Miasta i Gminy Mikstat.

Na pierwszej w nowej kadencji sesji mikstaccy rajcy wybrali prezydium rady oraz ustalili wynagrodzenie dla burmistrza. W wyborach na przewodniczącego rady kandydowały 2 osoby: Łukasz Dybul otrzymał 10 głosów a Damian Strzelczak 5; w wyborach na wiceprzewodniczącego rady Barbarę Tomalę poparło 11 radnych a Damiana Strzelczaka 4. Po wyborze prowadzenie obrad pierwszej sesji przejął Łukasz Dybul.

Na inaugurację 9. kadencji przewodniczący Ł. Dybul wręczył burmistrzowi H. Zielińskiemu własnoręcznie wykonaną płaskorzeźbę z wizerunkiem św. Rocha, patrona Mikstatu (w gabinecie burmistrza znajduje się też drewniany herb miasta wyrzeźbiony kilka lat wcześniej także przez przewodniczącego).

Ponownie i nowo wybranym samorządowcom mikstackim gratulacje i życzenia owocnej pracy złożyli: Katarzyna Sójka – poseł na Sejm RP, Tomasz Maciejewski – przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego i Tomasz Skoczylas – wybrany 7 kwietnia br. do samorządu powiatowego oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Mikstacie.

PK          

 Skip to content