Mogiła z nowym nagrobkiem

Na cmentarzu w Kotłowie odnowiono pomnik nagrobny trzech mężczyzn pochodzących z Kaliszkowic Ołobockich, którzy zginęli w lutym 1945 roku w Namysłakach w walce z Niemcami. Na renowację pomnika posiadającego status grobu wojennego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał samorządowi mikstackiemu 12 000 zł.

Z napisów nagrobnych dowiadujemy się, że Stefan Kut, Jan Węgrzyk i Mieczysław Kowalczyk zginęli 5 lutego 1945 roku w Namysłakach „śmiercią bohaterską w walce z Niemcami o wolność ojczyzny”. Cała trójka pochodziła z Kaliszkowic Ołobockich; najstarszy S. Kut (33 lata) był komendantem posterunku Milicji Obywatelskiej, a J. Węgrzyk (24 lata) i M. Kowalczyk (20 lat) ochotnikami.

Zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych z 1933 r. mogiły posiadające status grobu wojennego objęte są dozorem i opieką konserwatorską. Zwracając się w piśmie do Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu, w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich na tym obiekcie Łukasz Krystofiak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim poinformował: „…zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą jest to wspólna mogiła o statusie grobu wojennego, w której spoczęło 3 żołnierzy Wojska Polskiego: Kut Stefan, Węgrzyk Jan i Kowalczyk Mieczysław. Z materiałów archiwalnych oraz inskrypcji nagrobnych wynika, że zginęli w walce z wojskami niemieckimi w 1945 r.”

PKSkip to content