Można jechać nie tylko na pole

Droga na Maderę w Kaliszkowicach Kaliskich ma coraz dłuższą asfaltową nawierzchnię. W 2019 roku samorząd mikstacki pozyskał na tę inwestycję ponad 240 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W tym roku droga na Maderę, czyli z Kaliszkowic Kaliskich do miejscowości Grabów Wójtostwo otrzymała nowy, kilometrowy odcinek nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 metrów. Inwestycja kosztowała 392 tys. zł, z czego 241 tys. stanowiła dotacja pozyskana z samorządu województwa wielkopolskiego. Zadanie było realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera)”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ze środków na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

W lipcu został wykonany pierwszy odcinek o długości 0,5 km z asfaltową nawierzchnią, z betonowymi przepustami w miejscach zjazdów na pola uprawne. Prace na drugim, podobnej długości odcinku, prowadzone było w październiku, a wykonała je kaliska firma KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne. Zakres robót obejmował m.in.: pomiary, karczowanie krzaków i podszyć, profilowanie i zagęszczanie podłoża, położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie kanałów z rur PVC oraz przepustów, formowanie i zagęszczenie nasypów, profilowanie i zagęszczenie jezdni.

Przypomnijmy, że pierwszy odcinek asfaltowy drogi na Maderę został wykonany jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Docelowo nawierzchnia asfaltowa ma być doprowadzona do granicy z gminą Grabów nad Prosną.

PKSkip to content