Można się wspinać

Na stadionie miejskim przy ul. Brzozowej w Mikstacie pojawiły się kolejne atrakcje dla dzieci, które powinny im uprzyjemnić ostatnie dni wakacji. To piramida z lin do wspinania oraz drewniany mostek. Na ten projekt samorząd mikstacki pozyskał środki europejskie w ramach Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania.

W połowie sierpnia br. został zrealizowany projekt pod nazwą: „Bezpieczna zabawa na wysokości – Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie stadionu miejskiego w Mikstacie”. Na placu obok boiska piłkarskiego zamontowano „Piramidę Cheopsa Midi” oraz „most przygoda”, czyli drewnianą kładkę; ponadto ustawiono cztery ławki oraz kosz na śmieci. Na ten projekt samorząd Mikstatu pozyskał dofinansowanie (31 815 zł, czyli 63,63 % wartości zadania) w ramach Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania z samorządu Województwa Wielkopolskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

PKSkip to content