Na lekcje i do koła w Kaliszkowicach Kaliskich

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020 w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich troje uczniów odebrało dyplomy gratulacyjne z okazji uzyskania Stypendium im. E. Estkowskiego.

Cała trójka uzyskała średnią ocen za rok ubiegły powyżej 5,4: Magdalena Michalak z klasy VI – 5,54, Przemysław Binek z klasy IV – 5,45 i Jonasz Jaźwiec z klasy V – 5,42. Dyplomy wręczyła uczniom Danuta Kamińska, sekretarz miasta i gminy Mikstat.

W nowym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich uczęszczać będzie do klas I-III oraz V-VIII 63 uczniów. W systemie klas łączonych uczyć się będą uczniowie klas II i III oraz VI i VII. Do oddziału przedszkolnego zapisanych zostało 18 dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat. Do klasy I uczęszczać będzie 9 uczniów. Wychowawcami klas zostali: Kl. „O” – Irena Szewczyk, Kl. I – Irmina Rainer, Kl. II-III – Maria Ilska–Sztukowska, Kl. V – Monika Raczak, Kl. VI-VII – Krzysztof Mądry, Kl. VIII – Krystyna Rainer. Dyrektor szkoły Irena Kurak zapowiedziała, że w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w 7 kółkach zainteresowań: koło kreatywne „Rusz głową”- kl. I, koło kreatywne „Rusz głową”- kl. II, koło taneczne – kl. III, koło matematyczno–przyrodnicze – kl. III, koło wokalne – kl. VI, koło matematyczne – kl. VIII i koło języka angielskiego – kl. VIII.

PKSkip to content