Na Odolanowskiej pracują

Od kilku dni trwają prace drogowe na odcinku od Mikstatu Pustkowia w kierunku miasta – to pierwszy etap największej w tym roku i w historii samorządu mikstackiego inwestycji kanalizacyjno-wodociągowo-drogowej. Użytkowników drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na oznakowanie związane z prowadzonymi robotami.  

Wykonawcą tej największej w historii samorządu mikstackiego inwestycji infrastrukturalnej jest znana już w Mikstacie firma BUD-AN z Kalisza, która kilka lat temu wykonała remont ul. Kaliskiej.

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie – w tym rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mikstacie Pustkowiu.

Na modernizację kolejnego w mieście odcinka sieci kanalizacyjno-wodociągowej, nawierzchni jezdni i chodników samorząd mikstacki pozyskał dotację z programu rządowego Polski Ład w wysokości 95 % kosztów wynikających z umowy. Cały koszt to 8 milionów 570 tys. 120 złotych (koszt wykonania prac i zakupu materiałów) plus koszty prac projektowych i nadzoru.

PKSkip to content