Na ratunek zabytkowej plebani

Jeszcze w tym roku rozpocznie się renowacja zabytkowej plebani w Mikstacie, jednego z najstarszych i najważniejszych obiektów związanych z historią miasta w ostatnich 150 latach. Koszty prowadzonych prac i materiałów w większości zostaną pokryte z dotacji pozyskanej przez samorząd mikstacki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   

Prace wykonywać będzie firma TOLBUD z Ostrzeszowa na podstawie umowy, która została podpisana w czwartek, 16 listopada br. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy w Mikstacie – reprezentowaną przez proboszcza ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka a firmą TOLBUD – reprezentowaną przez Mateusza Berskiego, właściciela. Świadkami złożenia podpisów na umowie byli: Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu oraz Maria Piszczałka i Tomasz Maciejewski z Urzędu Miasta i Gminy Mikstat. Koszt realizacji zadania opiewa na 599 991 zł, z czego większość (587 991 zł) będzie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – natomiast reszta zostanie pokryta ze środków parafii. Umowa zobowiązuje wykonawcę do wykonania prac w ciągu 9 miesięcy. W ramach inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowej plebani Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Mikstacie” wykonany ma być remont dachu i elewacji, wzmocnienie fundamentów i odwodnienie terenu.

– Zależało nam na remoncie plebani w Mikstacie, bo to nie tylko zabytek, ale także obiekt mający szczególne znaczenie w historii naszego miasta, który był miejscem wielu doniosłych wydarzeń. To tutaj zrodził się pomysł utworzenia w 1869 r. pierwszego na południu Wielkopolski banku polskiego. To tutaj  spotykali się światli obywatele, którzy w 1871 roku powołali do życia Towarzystwo Przemysłowe, a 4 lata później, w 1875 r. Bibliotekę Ludową, która później została włączona w struktury Towarzystwa Czytelni Ludowych obejmującego Wielkopolskę. To był na przełomie XIX i XX wieku jeden z najważniejszych ośrodków krzewienia nowoczesnego patriotyzmu na południu Wielkopolski, obrony polskości i wiary katolickiej – przypomina Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Umowa z firmą TOLBUD została podpisana u księdza proboszcza na parafii. Przy okazji omówiono szczegóły logistyczne i harmonogram realizacji inwestycji.

PK

Umowa z firmą TOLBUD została podpisana u księdza proboszcza na parafii.

Umowa z firmą TOLBUD została podpisana u księdza proboszcza na parafii.Skip to content