NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie ogłasza, od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW,

o której mowa w rozdziale 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID- 19, (Dz.U. poz. 152).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę  https://www.praca.gov.pl/  
Nie będą rozpatrywane wnioski  złożone w wersji papierowej oraz nie opatrzone wymaganym podpisem ( kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym –  profil zaufany).

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za awarie platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje udzielane są, w godzinach: 7.00 – 15.00 pod numerem telefon: 62 732 07 90
Informacje o nowej formie pomocy dostępne są  na stronie internetowej tut. Urzędu https://ostrzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-kosztySkip to content