Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich

W dniu 3 kwietnia 2023 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich na cele statutowe w 2023 r. uprzejmie informujemy, co następuje:

 • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce Pomoc krajowa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie—nabor-2023, zostały umieszczone podstawowe informacje dotyczące składania wniosków oraz warunków przyznawania pomocy dla kół gospodyń wiejskich;
 • nastąpiła zmiana przepisów prawnych dotyczących kół gospodyń wiejskich. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich (Dz.U., poz. 543) wprowadziło obowiązek:
  • posiadania numeru identyfikacyjnego w Ewidencji Producentów przed złożeniem wniosku o pomoc.
  • wypłacania środków na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej wskazany w systemie ewidencji producentów;
 • została zwiększona stawka pomocy:
  • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków;

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2023 roku wynosi 120 mln zł;Skip to content