Nie wyrzucaj gorącego popiołu!

PROSIMY NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU DO POJEMNIKÓW PLASTYKOWYCH NA ODPADY KOMUNALNE!!!

Informujemy, iż umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne materiałów gorących lub też żarzących może spowodować straty materialne zarówno po stronie właściciela nieruchomości jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady, a w najgorszym wypadku stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Odpady mogą ulec zapaleniu, zagrażając pobliskim nieruchomościom oraz wytwarzać toksyczne związki, trując Nas i środowisko. Pojemnik może ulec zniszczeniu – stopieniu. W takim przypadku koszty wymiany pojemnika ponosi wytwarzający odpady. Ponadto w przypadku odbioru żarzącego popiołu przez firmę transportującą odpady, istnieje bardzo duże zagrożenie zapłonu samochodu przeznaczonego do transportu odpadów.

Dlatego do pojemników wrzucamy tylko ZIMNY popiół.

PROSIMY NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU DO POJEMNIKÓW PLASTYKOWYCH NA ODPADY KOMUNALNESkip to content