Niech przyniesie pokój i nadzieję

Jak co roku Betlejemskie Światło Pokoju trafiło przed Bożym Narodzeniem do Mikstatu. W Urzędzie Miasta i Gminy burmistrzowi Henrykowi Zielińskiemu przekazał je Mariusz Ciechanowski, komendant 1 Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Za pośrednictwem harcerzy światło dociera do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują światło również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Danii.

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło przed Bożym Narodzeniem do Mikstatu

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło przed Bożym Narodzeniem do MikstatuSkip to content