Nowe stawki wody i ścieków

Nowe stawki wody i ścieków na podstawie zatwierdzonej taryfy dla okresu od 25 – 36 miesiąca

W dniu 4 czerwca 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną decyzją PO.RET.070.290.2.2018.ZG taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Mikstat, która będzie obowiązywała od 11 czerwca 2018 roku przez 3 lata.

Taryfa weszła w życie 11 czerwca 2018 roku.

Treść ogłoszenia taryfy – https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-290-2-2018-zg.html

oraz http://bip.mikstat.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/424267/nowa_taryfa_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_i_zbiorowego_odpr

Poniżej wyciąg z zatwierdzonej taryfy.

Pobierz jako PDFSkip to content