Nowy sprzęt dla OSP Kaliszkowice Kaliskie

Jednostka OSP Kaliszkowice Kaliskie otrzymała ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu parawan ochronny do zabezpieczenia osób poszkodowanych podczas zdarzeń drogowy. Nowy sprzęt kaliszkowickim druhom wręczyli: Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego i Krzysztof Niedźwiedzki, zastępca dyrektora WORD.

Należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Kaliszkowicach Kaliskich wzbogaciła się o kolejny sprzęt pomocny podczas akcji ratowniczych. Tym razem jest to parawan ochronny do zabezpieczenia osób poszkodowanych podczas zdarzeń drogowy zakupiony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. – WORD to instytucja formalnie podległa samorządowi wojewódzkiemu i cieszę się, że również w ten sposób możemy wspierać nasze gminne jednostki OSP. Tym razem, wyjątkowo przekazując ten sprzęt, życzę wam jednak, żebyście nie musieli go używać – powiedział Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego i jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. – Jako instytucja działająca na rzecz bezpieczeństwa drogowego każdego roku kupujemy i przekazujemy innym jednostkom sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa na drogach. Cieszę się, że możemy współpracować także z jednostkami OSP, które sukcesywnie staramy się doposażać sprzętowo – dodał Krzysztof Niedźwiedzki, wicedyrektor WORD w Kaliszu.

We wtorkowym (16 listopada br.) spotkaniu w siedzibie OSP w Kaliszkowicach Kaliskich uczestniczyli także: Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu oraz Barbara Rasiak, radna i sołtys Kaliszkowic Kaliskich. Jednostkę reprezentowali prezes Łukasz Łopata, naczelnik Wojciech Puchała i członek zarządu Adam Dytfeld. Obecni byli również przedstawiciele jednostki OSP Doruchów, którym goście także wręczyli parawan ochronny.

PKSkip to content