Lepsza maseczka niż mandat

W pierwszym dniu obowiązywania nakazu zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych policjanci w Mikstacie prewencyjnie wręczali mieszkańcom maseczki ochronne przekazane przez mikstacki samorząd.

Od czwartku, 16 kwietnia do odwołania mamy obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych. Decyzją burmistrza Mikstatu, Henryka Zielińskiego część maseczek zakupionych przez mikstacki samorząd dla mieszkańców została przekazana funkcjonariuszom z Posterunku Policji w Mikstacie. – Uzgodniliśmy z panem burmistrzem, że w pierwszym dniu obowiązkowego zasłaniania ust i nosa osoby, które nie dostosują się do tych przepisów nie będą karane mandatami, tylko zostaną upomniane i w celach prewencyjnych policjanci wręczą im maseczki przekazane przez gminę. Prosimy jednak nie lekceważyć obowiązku zasłaniania twarzy w miejscach publicznych, który wprowadzono dla naszego wspólnego dobra, żeby chronić obywateli przed zakażeniem koronawirusem. Osoby, które notorycznie nie będą przestrzegać przepisów nie mogą liczyć na taryfę ulgową – wyjaśnia asp. szt. Mariusz Tomczak, kierownik Posterunku Policji w Mikstacie.

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia br., nakaz zasłaniania ust i nosa obejmuje również podróżujących pojazdami samochodowymi o ile poruszają się nimi osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Jak wyjaśnia, Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa zdrowia: „tam, gdzie spędzamy czas z rodziną, jedziemy wspólnie samochodem, to tej maseczki czy zasłaniania twarzy nie trzeba będzie stosować”. Zwolnienie obowiązku zasłaniania ust i nosa obowiązuje także w sytuacji, gdy autem porusza się 1 osoba lub 1 osoba z dzieckiem (z noszenia masek zwolniono dzieci do ukończenia 4 roku życia).

Obowiązek dotyczy zasłaniania twarzy w miejscach publicznych oraz miejscach ogólnodostępnych (placach, obiektach handlowych i usługowych), czyli musimy także zasłonić twarz wysiadając z samochodu w miejscu postoju. W przypadku kontroli drogowej (np. policyjnej czy straży granicznej) trzeba liczyć się z tym, że funkcjonariusz może nas poprosić o odkrycie nosa i ust w celu identyfikacji czy weryfikacji tożsamości.

Zgodnie z regulacjami, do 19 kwietnia obowiązuje zakaz przemieszczania się z wyjątkiem przemieszczania się w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Nadal można też przemieszać się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Do 19 kwietnia osoby poruszające się pieszo muszą zachować od siebie odległość nie mniejszą niż 2 m, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą niepełnosprawną. Małoletni mogą się przemieszczać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Do 19 kwietnia nie można korzystać z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż. Zakaz obejmuje również pełniące funkcje publiczne tereny leśne, w szczególności: parkingi leśne, miejsca postoju pojazdów, miejsca edukacji leśnej, miejsca małej infrastruktury leśnej i miejsca biwakowania.

Do tego czasu w obiektach handlowych lub usługowych mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż trzy osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. Klienci sklepów są obowiązani nosić podczas zakupu rękawiczki jednorazowe.

Zgodnie z przepisami, zakłady pracy muszą zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności w zakładzie pracy i zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

PK

Obowiązkowo zasłaniamy usta i nos
Danuta Kamińska, sekretarz miasta i gminy Mikstat przekazała paczkę maseczek ochronnych funkcjonariuszom z Posterunku Policji w Mikstacie.


Skip to content