Obwodnica Mikstatu coraz bliżej

Burmistrz Henryk Zieliński poinformował marszałka Wojciecha Jankowiaka, że jeszcze w marcu br. zostanie wydana stosowna decyzja środowiskowa, co pozwoli samorządowi wojewódzkiemu rozpocząć procedurę przetargową na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy miasta na drodze wojewódzkiej 447.

Pod koniec ubiegłego roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystąpił do burmistrza Mikstatu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Mikstatu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin – Grabów nad Prosną”. W poniedziałek, 4 marca br. podczas spotkania w Mikstacie burmistrz Henryk Zieliński rozmawiał o tym z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem. – Po otrzymaniu wniosku z WZDW wystąpiliśmy o niezbędne opinie  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Sanepidu w Ostrzeszowie oraz „Wód Polskich” i podczas dzisiejszego spotkania poinformowałem Pana Marszałka, że jeszcze przed Wielkanocą decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zostanie wydana. Pozwoli to wszcząć procedurę przetargową na zaprojektowanie i wybudowanie objazdu naszego miasta, co oczywiście leży już w gestii samorządu wojewódzkiego – wyjaśnia Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

W spotkaniu w mikstackim magistracie uczestniczyli także: Katarzyna Sójka – poseł na Sejm RP, Paweł Katarzyński – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Sylwia Kaźmierczak – z-ca dyr. WZDW, Lech Janicki – starosta ostrzeszowski, Łukasz Dybul – przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie i Tomasz Maciejewski – przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego.

Przypomnijmy, że samorząd mikstacki rozpoczął starania o budowę obwodnicy miasta 7 lat temu: dokładnie 6 października 2016 r.  Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu wysłał do Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego wniosek o ujęcie w planach inwestycyjnych samorządu wielkopolskiego budowy obwodnicy Mikstatu. Reakcja zarządu województwa była pozytywna i na początku 2022 r. roku to zadanie zostało wpisane do wojewódzkiego planu transportowego.   Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił 26 lipca 2022 r. przetarg na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy obwodnicy Mikstatu w ciągu DW nr 447 Antonin – Grabów nad Prosną. 10 stycznia 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem burmistrza Mikstatu w sprawie opracowania koncepcji budowy mikstackiej obwodnicy. 11 miesięcy później – 27.11.2023 r. na kolejnym spotkaniu, kończącym już konsultacje, burmistrz Henryk Zieliński mógł się zapoznać z konkretnymi rozwiązaniami proponowanymi  przez projektanta Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Proponowany wariant przewidywał odsunięcie drogi wojewódzkiej o kilkaset metrów od miasta i tym samym wyprowadzenie z wąskich mikstackich uliczek ciężkiego ruchu tranzytowego i radykalną poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zdecydowane zmniejszenie natężenia dokuczliwego hałasu i trujących spalin. Planowana długość obwodnicy – blisko 2500 metrów. Dwa ronda – jedno przed wjazdem do miasta, drugie przy wyjeździe w stronę Grabowa nad Prosną – oraz skrzyżowanie z drogą powiatową między miastem i Komorowem. Trzy zbiorniki retencyjne i rowy wzdłuż trasy zbierające wodę z jezdni. Objazd rozpocznie się od ronda przed Mikstatem, następnie pomiędzy miastem i Komorowem przetnie się z drogą powiatową Mikstat-Ostrzeszów, gdzie powstanie nowe skrzyżowanie, a zakończy na drugim rondzie na wysokości firmy ZAGO.

Zakończenie konsultacji otwarło drogę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania „Budowa obwodnicy Mikstatu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin – Grabów nad Prosną”. O wydanie takiej decyzji Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystąpił do burmistrza Mikstatu 21 grudnia 2023 r. Równocześnie z postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej pismem z 12.01.2024 r. Biuro Projektów TRASA  na zlecenie WZDW zwróciło się o wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia odcinków kolizyjnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie planowanej inwestycji – stosowny dokument został już przygotowany.

PK

W spotkaniu w Mikstacie uczestniczyli (od lewej): dyr. Paweł Katarzyński, z-ca dyr. Sylwia Kaźmierczak, burmistrz Henryk Zieliński, marszałek Wojciech Jankowiak, poseł Katarzyna Sójka, starosta Lech Janicki, przewodniczący Tomasz Maciejewski i przewodniczący Łukasz Dybul.
W spotkaniu w Mikstacie uczestniczyli (od lewej): dyr. Paweł Katarzyński, z-ca dyr. Sylwia Kaźmierczak, burmistrz Henryk Zieliński, marszałek Wojciech Jankowiak, poseł Katarzyna Sójka, starosta Lech Janicki, przewodniczący Tomasz Maciejewski i przewodniczący Łukasz Dybul.


Skip to content