Odsłaniamy średniowieczne podziemia w Kotłowie

Mikstat otrzymał rekordową kwotę blisko 1,5 miliona zł dotacji na przywrócenie świetności zabytkowym obiektom sakralnym w naszej gminie. Pozwoli to odsłonić i udostępnić zwiedzającym średniowieczne podziemia romańskiego kościoła w Kotłowie oraz wykonać prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła św. Trójcy w Mikstacie, a także uchronić przez zniszczeniem zabytkową plebanię parafialną w Mikstacie. W sumie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazanych zostanie prawie 2,5 miliarda na realizację 4 808 projektów w całym kraju.

W ramach RFOD wnioskodawcy mogli starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu mogło wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji. W ramach pierwszego naboru do programu wpłynęło ponad 20 tys. wniosków na sumę ponad 11 mld zł. Miasto i Gmina Mikstat złożyło do programu 3 wnioski w najwyższej kategorii i wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane oraz rekomendowane do realizacji z dofinansowaniem z RFOZ.

Dotacja na remont unikatowego kościoła romańskiego z 1108 pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie pozwoli na realizację następującego zakresu inwestycji: 1) wykonanie podłogi z drewna z wbudowaną szybą o wymiarach 150x150x3 cm, która pozwoli na oglądanie unikatowego wykopaliska archeologicznego, 2) wykonanie zewnętrznej elewacji ścian świątyni (dobudowanej w XIX w.), elewacji okiennej oraz części murowanej wieży. – Romański kościół w Kotłowie to unikatowy zabytek na ziemiach polskich, w którym zachowała się cała XII-wieczna wykonana z kamienia bryła świątyni. W innych miejscowościach zostały tylko fragmenty oryginalnych obiektów z tego okresu. Kościół w Kotłowie to najstarszy i najcenniejszy zabytek sakralny w naszej gminie, dlatego cieszę się, że udało nam się pozyskać dotację na jego remont. Atrakcją będzie na pewno odsłonięcie wykopaliska archeologicznego prowadzonego w średniowiecznych podziemiach tej świątyni. Przy okazji pragnę podziękować pani poseł Katarzynie Sójce, która również tym razem wspierała samorząd lokalny w pozyskaniu pieniędzy z rządowego funduszu – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Przewidywany koszt remontu kościoła w Kotłowie to 600 tys. zł, z czego dotacja stanowi 588 tys. zł (98 %), resztę (12 tys. zł – 2 %) pokryje właściciel obiektu, czyli parafia rzymskokatolicka pw. NNMP.

Kolejne dwie dotacje z RFOD dotyczą obiektów w Mikstacie. Prace ratunkowe zabytkowej plebanii parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Mikstacie obejmą wzmocnienie fundamentów, remont ścian zewnętrznych z malowaniem oraz wymianę unikalnego dachu naczółkowego z oknem powiekowym. Tutaj kosztorys obliczono również na 600 tys. zł, a kwota dotacji wynosi 588 tys. zł (98 %). Natomiast prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła pw. Świętej Trójcy obejmą następujący zakres: 1) w pendentywie południowo-zachodniej, w kopule nawy głównej (malowidło ścienne, detale architektoniczne, rzeźby i ornamenty złocone),  2) na sklepieniu południowego ramienia transeptu i ścianie wschodniej nawy bocznej (detale architektoniczne, ornamenty złocone, gładkie płaszczyzny), 3) na ścianie nawy południowej, sklepieniu nawy bocznej i fragmentach filarów (detale architektoniczne, ornamenty złocone, gładkie płaszczyzny). Wstępny kosztorys opiewa na 300 tys. zł, a dotacja wynosi 294 tys. zł (98 %). W przypadku tych dwóch inwestycji koszty wkładu własnego (odpowiednio: 12 tys. zł i 6 tys. zł) ponosi właściciel obiektów, czyli parafia.

Czas na realizację tych trzech projektów z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 12 miesięcy.

PK

Poseł Katarzyna Sójka i burmistrz Henryk Zieliński w romańskim kościele w Kotłowie.
Poseł Katarzyna Sójka i burmistrz Henryk Zieliński w romańskim kościele w Kotłowie.

 

Zabytkowa plebania w Mikstacie
Zabytkowa plebania w Mikstacie

 

Kościół parafialny w Mikstacie.
Kościół parafialny w Mikstacie.


Skip to content