Ogień pamięci

Odwiedzając w tych dniach cmentarze i groby naszych bliskich pamiętajmy także o ludziach, którzy zapisali się w historii walcząc o odzyskanie niepodległości, wolność, równość, prawo do szczęścia oraz o wszystkich, którzy zostawili ślad przeszłości. 1 listopada możemy zapalić znicz także na jakimś grobie, o który już nie ma kto nie zadbać.

Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) to obchodzona każdego roku 1 listopada w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Dekorujemy groby kwiatami, świerkiem, zapalamy znicze, czuwamy i wspominamy naszych bliskich zmarłych. Pamięć o tych, którzy odeszli jest jednym z filarów naszego człowieczeństwa, ciągłości pokoleń, szacunku dla naszych przodków. Ogień zapalonego znicza z jednej strony jest świadectwem tej pamięci, z drugiej symbolizuje kruchość naszego życia…

Znicze palą się na cmentarzach w Mikstacie, Kotłowie, Kaliszkowicach i Przedborowie a przed pomnikiem pamięci Żydów mikstackich sołtys Mikstatu Pustkowia postawił donicę z kwiatami.

W Kotłowie na na starym cmentarzu oraz przy kościele polskokatolickim Stowarzyszenie Przyjaciół Kotłowa i okolic „Wspólne dobro” położyło stroiki wykonane własnoręcznie na warsztatach ikebany oraz dekupażu.

Pamiętając o tych, którzy odeszli, pamiętamy skąd jesteśmy.Skip to content