Ogrodowa, Odolanowska i Skryta do remontu

Po pierwszej tegorocznej majówce powinny ruszyć prace ma ulicach Odolanowskiej, Ogrodowej i Skrytej. Wykonawcą będzie znana już w Mikstacie firma BUD-AN z Kalisza, która kilka lat temu wykonała remont ul. Kaliskiej. Na modernizację kolejnego w mieście odcinka sieci kanalizacyjno-wodociągowej, nawierzchni jezdni i chodników samorząd mikstacki pozyskał dotację z programu rządowego Polski Ład w wysokości 95 % kosztów wynikających z umowy.  

Samorząd mikstacki sukcesywnie modernizuje sieć kanalizacyjną i wodociągową w mieście, przy okazji kładąc nowe chodniki i nawierzchnie ulic. W latach poprzednich wymieniono instalacje oraz odnowiono jezdnie i chodniki na ulicach Kaliskiej, Polnej, Brzozowej Okrężnej, Mickiewicza, Matejki i Południowej.

Teraz przystępujemy do realizacji kolejnego wielkiego zadania w rejonie ulic: Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej. Koszt wykonania prac i zakupu materiałów to 8 milionów 570 tys. 120 złotych (plus koszty prac projektowych i nadzoru). Umowa z wykonawcą – firmą BUD-AN Spółka z o.o. z Kalisza została podpisana 7 kwietnia br., tego samego dnia nastąpiło też formalne przekazanie terenu budowy wykonawcy.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mikstat Pustkowie – ciągu ulicy Odolanowskiej” zostało zgłoszone do realizacji z dofinansowaniem (95 %) z rządowego programu „Polski Ład” w roku 2023.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie. Projekt przewiduje rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikstat Pustkowie. W strefie projektowanych robót znajdują się utwardzone drogi publiczne oraz infrastruktura podziemna (sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i energetyczna). Nastąpi wymiana konstrukcji ulic na całej szerokości jezdni i chodników na długości wymienianej kanalizacji i sieci wodociągowej na ulicach:  Odolanowska – od Chopina do Polnej, Ogrodowa – od Odolanowskiej do Skrytej i do ul. Łąkowej, Skryta – od Rynku do Ogrodowej. Na ulicy Odolanowskie – od Polnej do miejscowości Mikstat Pustkowie nastąpi wymiana nawierzchni na długości uszkodzenia podczas wykonywania komór do przecisku na całej szerokości jezdni.

Wykonawca deklaruje rozpoczęcie prac po pierwszym majowym weekendzie; czas wykonania inwestycji to 6 miesięcy. Ze względu na charakter i zakres prowadzonych robót nastąpią utrudnienia komunikacyjne, o których mieszkańcy będą na bieżąco informowani.

PK, fot. MS

Umowa z wykonawcą została podpisana 7 kwietnia br. w UMiG Mikstat.Skip to content