Pana Stefana nie bolało

Pierwszym seniorem z Mikstatu zaszczepionym przeciwko COVID-19 jest 93-letni Stefan Rosada. – Nic nie bolało – stwierdził pan Stefan po zabiegu. – Dziadek nie takie rzeczy przechodził i szczepień się nie boi – dodała jego wnuczka, która przywiozła pana Rosadę do mikstackiego ośrodka zdrowia.

Szczepienie grupy I, czyli przede wszystkim seniorów, w całym kraju rozpoczęły się w poniedziałek, 25 stycznia. Jako pierwsi na zabieg mogli się zapisywać i następnie zaszczepić najstarsi seniorzy, którzy ukończyli 80. rok życia. W Mikstacie szczepienia wykonywane są w ośrodku zdrowia przy ul. Mickiewicza 1 – w poniedziałki, wtorki i czwartki. W poniedziałki, kiedy kierownik ośrodka lek. med. Kazimierz Kulikowski zajmuje się szczepieniami dyżur lekarski pełni dodatkowo pani doktor Katarzyna Sójka, która w tym okresie postanowiła wesprzeć kadrowo mikstacką przychodnię.

Jako pierwszy w poniedziałek, o godz. 13.00 zaszczepiony został 93-letni Stefan Rosada z Mikstatu, który do ośrodka przyjechał z wnuczką. Przed szczepieniem trzeba było wypełnić specjalny kwestionariusz, na podstawie którego lekarz decyduje, czy pacjentowi można podać szczepionkę. W przypadku pana Stefana doktor Kazimierz Kulikowski, który przeprowadził wywiad lekarski i przebadał seniora z Mikstatu uznał, że pacjent może być zaszczepiony. Za 3 tygodnie pan Rosada powinien po raz drugi stawić się w punkcie szczepień, żeby otrzymać drugą dawkę szczepionki.

Przypomnijmy, że po zarejestrowaniu na szczepienie każdy pacjent otrzymuje wiadomość SMS potwierdzającą rejestrację, z wyznaczoną datą i godziną szczepienia. Dzień przed zabiegiem osoba zarejestrowana dostanie na numer telefonu, który trzeba było podać podczas rejestracji drugiego SMS-a przypominającego o wizycie w punkcie szczepień.

PK

***

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (dostępny jest jako załącznik do artykułu oraz na stronie www.gov.pl) . Kwestionariusz można wydrukować, wypełnić w domu i przynieść do punktu szczepień, co usprawni i skróci procedurę szczepienia. Można go też otrzymać i wypełnić na miejscu przed szczepieniem.

Kwestionariusz przed szczepieniem przeciwko COVID-19 – 18 pytań do pacjentów

Na podstawie odpowiedzi z kwestionariusza lekarz będzie decydować o dopuszczeniu pacjenta do szczepienia. Może też dopytać seniora o kolejne kwestie związane ze zdrowiem czy wykonać dodatkowe badanie, na przykład osłuchać pacjenta. Sam kwestionariusz składa się z 18 pytań: 8 pytań wstępnych oraz 10 dotyczących stanu zdrowia.

Pytania wstępne:

 1. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?
 2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3-5)?
 3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?
 4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?
 5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?
 6. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)?
 7. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?
 8. Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty)?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest pozytywna, szczepienie przeciw koronawirusowi powinno zostać odroczone. W kwestionariuszu podkreślone jest, że na szczepienie należy zgłosić się wtedy, gdy wszystkie odpowiedzi na ww. pytania będą negatywne. W razie wątpliwości trzeba skontaktować się z lekarzem lub punktem realizującym szczepienia.

Pytania dotyczące stanu zdrowia:

 1. Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej?
 2. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
 3. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?
 4. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje?
 5. Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?
 6. Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immunosupresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon,Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?
 7. Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje Pani/Pan leki przeciwkrzepliwe?
 8. (tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży?
 9. (tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią?
 10. Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań? Czy którekolwiek z pytań było niejasne?

Zaznaczenie odpowiedzi “tak” lub “nie wiem”, na którekolwiek z dziesięciu pytań na temat stanu zdrowia wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza.

Na szczepienie przeciwko COVID-19 należy zabrać ze sobą dowód osobisty, dokumentację medyczną – jeśli szczepienie odbywa się w innej placówce niż przychodnia, gdzie zapisany jest dany pacjent oraz spis zażywanych leków. Trzeba pamiętać też o zabraniu okularów, jeśli osoba podchodząca do szczepień słabo widzi. 

Pobierz kwestionariusz jako PDF

 Skip to content