Pieniądze dla mikstackich seniorów

Klub Senior+ w Mikstacie wznowił działalność z początkiem nowego tygodnia, natomiast we wtorek władze miasta podpisały z wojewodą wielkopolskim porozumienie w sprawie dotacji w wysokości blisko 42 tys. zł na działalność placówki w 2020 roku. Samorząd mikstacki z własnego budżetu przeznaczył na działalność klubu w tym roku ponad 73 tys. zł.

Mikstaccy seniorzy od poniedziałku mogą znowu spotykać się w swoim „drugim domu” na osiedlu Bielany – pierwszy po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa tygodniowy harmonogram zajęć widnieje od 25 maja na naszej stronie internetowej. Co ważne, placówka ma też zagwarantowane pieniądze na działalność do końca tego roku za sprawą porozumienia, które we wtorek, 26 maja władze miasta podpisały z wojewodą wielkopolskim. Na mocy tego dokumentu samorząd mikstacki pozyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 41 928zł, natomiast z własnych środków przeznaczy na funkcjonowanie Klubu Senior+ 73 368 zł. Porozumienie podpisali we wtorek w Ostrzeszowie ze strony władz miasta: Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu i Teresa Michalak, skarbnik miasta i gminy oraz Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.

Przypomnijmy, że rządowy program „Senior+” spotkał się z wielkim zainteresowaniem w całym kraju, co zaowocowało powstaniem setek klubów seniora w każdym rejonie. Ten w Mikstacie działa od 2018 roku i bardzo szybko dorobił się grona wiernych klubowiczów, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach, także tych wyjazdowych. Klub prowadzi Edmund Tetlak, którego wspiera aktywnie rada klubu.

PK, fot. „Twój Puls Tygodnia”

Pieniądze dla mikstackich seniorów
Porozumienie podpisali: burmistrz Henryk Zieliński i skarbnik Teresa Michalak oraz wojewoda Łukasz Mikołajczyk.Skip to content