Menu główne

Pierwsza OSA, drugie boisko

Siłownia pod chmurką już jest – pora wreszcie na nowe boisko w Kaliszkowicach Kaliskich. Na budowę strefy sportowo-rekreacyjnej samorząd mikstacki pozyskał ponad 18 tysięcy złotych z programu OSA. Teraz burmistrz Mikstatu zabiega o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Starania władz gminy wspiera senator Łukasz Mikołajczyk.

OSA to Otwarte Strefy Aktywności, czyli rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, który finansowany jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2018 r. samorząd mikstacki jako pierwszy w powiecie przygotował i złożył w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie z OSA budowy ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w Kaliszkowicach Kaliskich. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i minister sportu przyznał dotację na realizację tego projektu w wysokości 25.000 zł (w ramach OSA dofinansowanie może wynosić maksymalnie 50 procent wartości kosztorysu). Gmina w przetargu znalazła wykonawcę, inwestycja została zrealizowana a jej ostateczny koszt wyniósł 37.546 zł – w tym 18.172 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ze sportowo-rekreacyjnej strefy przy budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich mogą teraz korzystać uczniowie oraz wszyscy mieszkańcy wsi. Do dyspozycji mają cztery urządzenia do ćwiczeń fizycznych, kamienny stół do gry w tenisa stołowego oraz 4 ławki.

Ale to nie koniec planowanych inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich. Nie jest tajemnicą, że od lat miejscowi radni: Zbigniew Walczak i sołtys Barbara Rasiak zabiegają o budowę nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole. Przychylny tym zabiegom burmistrz Henryk Zieliński chce pozyskać na tę inwestycję kolejną dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Miasto i Gmina Mikstat złożyła już wniosek w MSiT o dofinansowanie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Kaliszkowicach Kaliskich z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Szacowany koszt realizacji tego projektu wynosi 732 tys. 506 zł – z czego połowę samorząd chciałby pozyskać w formie dotacji rządowej (366.253 zł).

Podobnie jak w przypadku wniosku o dofinansowanie z programu OSA na budowę strefy sportowo-rekreacyjnej, także w sprawie planowanego nowego boiska w Kaliszkowicach Kaliskich burmistrz Henryk Zieliński lobbuje wśród parlamentarzystów w kwestii pozyskania dotacji rządowych. Włodarz Mikstatu liczy na wsparcie senatora Łukasza Mikołajczyka, który zawsze deklaruje sympatię do mikstackiego samorządu, do Mikstatu często przyjeżdża i chętnie angażuje się w działania na rzecz mieszkańców.

PK

 

 

Pierwsza OSA, drugie boisko
Ze strefy korzystać mogą uczniowie i mieszkańcy Kaliszkowic Kaliskich.

 

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu OSA.
Inwestycja została zrealizowana w ramach programu OSA.

 

Podczas niedawnej wizyty w Kaliszkowicach Kaliskich burmistrz Henryk Zieliński (z prawej) zaprezentował senatorowi Łukaszowi Mikołajczykowie strefę sportowo-rekreacyjną.
Podczas niedawnej wizyty w Kaliszkowicach Kaliskich burmistrz Henryk Zieliński (z prawej) zaprezentował senatorowi Łukaszowi Mikołajczykowie strefę sportowo-rekreacyjną.

 

Burmistrz Mikstatu poinformował senatora, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy nowego boiska w ramach programu Sportowa Polska.
Burmistrz Mikstatu poinformował senatora, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy nowego boiska w ramach programu Sportowa Polska.


Skip to content