Po śmieciach nie ma śladu

Samorządowcy wizytowali w tym tygodniu nieczynne wysypisko śmieci w Mikstacie Pustkowiu, które zostało całkowicie zrekultywowane i obsiane trawą. Do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze obsadzenie terenu drzewami.

Składowisko odpadów w Mikstacie Pustkowiu powstało w latach 1993 – 1995, na wyrobisku, z którego eksploatowano glinę dla pobliskiej cegielni. Pojemność kwatery zaprojektowano na 20,8 tys. m3, co miało wystarczyć na 24 lata, ale obiekt funkcjonował tylko przez 9 lat – od 1996 do 2005 r. Po decyzji starosty ostrzeszowskiego z 2010 r. o zamknięciu składowiska w Mikstacie Pustkowiu gmina miała obowiązek doprowadzenia do rekultywacji tego terenu. Zajęła się tym wybrana w przetargu firma RECULT z Wrocławia, która specjalizuje się w realizacji takich inwestycji. Zgodnie z obowiązującym prawem rekultywacja nieczynnego wysypiska w Mikstacie Pustkowiu była konsultowana z instytucjami zajmującymi się środowiskiem i opiniowana przez: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu „Wód Polskich” we Wrocławiu.

Po „zasypaniu dołu” i nawiezieniu ziemi, teren dawnego składowiska został obsiany roślinami trawiastymi, natomiast jesienią zostaną tam jeszcze posadzone drzewa. W ramach rekultywacji wykonawca uporządkował także teren wokół składowiska, bo w przeszłości śmieci nie zawsze trafiały „do dołu” i były podrzucane także po zaprzestaniu eksploatacji tego obiektu.

Teren zrekultywowanego dawnego wysypiska w Mikstacie Pustkowiu wizytowali w czwartek, 12 maja br. mikstaccy samorządowcy: radni, burmistrz, skarbnik, sekretarz i szef “komunalki”, którzy mogli ocenić jak zostały wykonane zaplanowane prace.

RED

Po śmieciach nie ma śladuSkip to content