PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT OPODATKOWANIA SPADKÓW I DAROWIZN

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT OPODATKOWANIA SPADKÓW I DAROWIZNSkip to content