Pomoc rzeczowa w formie opału – wnioski do M-GOPS

Z uwagi na fakt, iż w zasobach Miasta i Gminy Mikstat pozostał węgiel, który został pozyskany na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236 ze zm.) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie informuje o możliwości uzyskania pomocy rzeczowej w formie opału.

Pomoc można otrzymać pod warunkiem:

  1. Miesięczny dochód w danej rodzinie nie może przekroczyć 600,00 zł (netto minus koszty uzyskania przychodu na osobę w rodzinie),
  2. lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 776,00 zł (netto minus koszty uzyskania przychodu).

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  • złożenie wniosku o pomoc,
  • sporządzenie wywiadu środowiskowego,
  • wydanie decyzji,
  • realizacja świadczenia.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie ul. Kościuszki 4, 63-510 Mikstat w celu weryfikacji.

Pomoc będzie realizowana do wyczerpania zapasów.

Kontakt: tel. 62-7310519 lub 62-7319505

węgielSkip to content