Postępowanie z odpadami wytwarzanymi przez osoby w kwarantannie

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWARZANYMI PRZEZ OSOBY W KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ I Z POTWIERDZONYM COVIVID-19

LINK DO STRONY https://www.gov.pl/attachment/0401f54f-8765-42d3-991e-19ee2d8cad3c

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego (strona www GIS), odpady wytwarzane przez osoby przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do śmietnika, altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.Skip to content