Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie w zawiązku z zaleceniami Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), informuje, że wykaz miejsc izolacji domowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego jest dostępny w ośrodkach pomocy społecznej właściwych dla danej gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrzeszowie

lek. med. Emilia Adamiak

Załącznik:Skip to content