Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową

Dostępne formy wsparcia:

  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże,
  • Prace interwencyjne.Termin realizacji programu: czerwiec – grudzień 2022 r.

    Całkowita wartość programu: 100 000,00 zł

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach powyższego programu prosimy o kontakt z tut. Urzędem  (62 732 07 90, wew. 207, 208).

plakat Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemcówSkip to content