PROGRAM PROFILAKTYCZNO-PROZDROWOTNY W KLASACH I-III

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – PROZDROWOTNY W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. E. ESTKOWSKIEGO W MIKSTACIE

W dniach 7-11 czerwca w naszej szkole w klasach 1-3 został przeprowadzony projekt profilaktyczno – prozdrowotny. Celem przedsięwzięcia było przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. W związku z tym, iż zdalne nauczanie wywarło negatywny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również na psychikę dzieci, młodzieży i dorosłych wiele uwagi poświęcono zdrowym nawykom żywieniowym, prawidłowej postawie ciała oraz sposobom radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Każdego dnia tygodnia po spotkaniach z psychologiem, pedagogiem, lekarzami, strażakiem, ratownikiem medycznym oraz funkcjonariuszem policji dzieci wykorzystywały zdobytą wiedzę w praktyce angażując się w różnorodne zadania. Harmonogram zajęć przedstawiał się następująco:

PONIEDZIAŁEK: Promowanie aktywności fizycznej – współzawodnictwo z wykorzystaniem balonów, skakanek i hula-hop.

Uczniowie w zespołach wykonywali wspólnie plakat pt: Aktywność fizyczna. Następnie brali udział w zabawach ruchowych, w których wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach: podrzucanie balonika, skakanie przez skakankę, kręcenie hula-hopem. Ostatnim zadaniem było przygotowanie przez wszystkie klasy zestawu ćwiczeń, które można wykonywać codziennie rano i wieczorem.

WTOREK: Spotkanie klas 3 z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Temat spotkania: „Porozmawiajmy o emocjach”.

W tym dniu uczniowie klas 3 spotkali się z panią pedagog i panią psycholog, które przybliżyły im informacje dotyczące codziennych emocji, które odczuwamy. W salach lekcyjnych wszystkie dzieci opisywały samopoczucie za pomocą wykonanych przez siebie emotek. Następnie wychowawcy przeczytali swoim podopiecznym bajkę terapeutyczną, której celem było zapoznanie ich ze sposobami na rozładowanie napięcia i wyciszenia negatywnych emocji. Na zakończenie uczniowie przedstawili swoje autorskie pomysły, w jaki sposób można opanować złość.

ŚRODA: Spotkanie ze strażakiem i ratownikiem medycznym.

Temat spotkania: Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Zaproszeni goście za pomocą prezentacji multimedialnej i dyskusji przybliżyli uczniom bardzo ważny temat, jakim są zasady zachowania bezpieczeństwa w różnych miejscach, zwłaszcza podczas wakacji. Dzieci mogły wziąć udział w pokazie ćwiczeń praktycznych w sytuacjach kryzysowych i przypomnieć sobie podstawowe czynności ratujące życie takie jak: sprawdzenie przytomności i wezwanie pomocy, pozycja boczna bezpieczna, resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

CZWARTEK: Spotkanie z lekarzami.

Temat spotkania: Zasady zdrowego odżywiania, utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

W tym dniu odbyła się prelekcja, którą poprowadziła pani doktor M. Witkowska na temat zdrowego odżywiania i sposobów radzenia sobie z nadwagą. Następnie pani doktor K. Sójka przedstawiła przyczyny i rodzaje występujących wad postawy ciała. Uczniowie brali udział w praktycznej części spotkania mającej na celu pokazanie prawidłowej pozycji w ławce oraz przed komputerem. Pani doktor zaprezentowała także przykłady ćwiczeń, które pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. W klasach zadaniem uczniów było przedstawienie ciekawostek na temat wylosowanych owoców i wymienienie ich zalet, a następnie wymyślenie zdrowej przekąski z owocu, który wylosowały poszczególne grupy.

PIĄTEK: Spotkanie z panią policjant.

Temat spotkania: Bezpieczeństwo na drodze, w gospodarstwie rolnym i w sieci.

W ostatnim dniu odbyło się spotkanie z rzecznikiem ostrzeszowskiej KPP, asp. Magdaleną Hańdziuk, która za pomocą prezentacji multimedialnej i dyskusji z uczniami przybliżyła temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, gospodarstwie rolnym oraz sieci. Zadanie dzieci polegało na wykonaniu znaczka odblaskowego w różnorodnych kolorach i kształtach. Na koniec nastąpiło podsumowanie. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w ciągu całego tygodnia oraz wyrazić własną opinię.

Za możliwość realizacji projektu składamy serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej, a mianowicie pani dyrektor i wicedyrektor, nauczycielom, wychowawcom, uczniom i rodzicom oraz wszystkim zaproszonym gościom: pani psycholog Klaudii Bijak, pani pedagog Marcie Fabiś, pani Marcie Mydlak, panu Kacprowi Rogusznemu, pani Marcie Witkowskiej, pani Katarzynie Sójce oraz pani aspirant Magdalenie Hańdziuk.

Autor:

Aneta Pietrzykowska

Joanna StaniszewskaSkip to content