Projekt profilaktyczno- prozdrowotny

W dniach od 7 do 11 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Mikstacie realizowano projekt profilaktyczno- prozdrowotny dla klas 4-8 , którego koordynatorami byli pani Izabela Niewiejska oraz pan Adrian Przybyłek. Celem tego przedsięwzięcia była zarówno promocja zdrowego stylu życia, propagowanie postaw prozdrowotnych, jak i integracja środowiska szkolnego, wzajemna współpraca oraz dobra zabawa. W realizację tych działań włączyła się cała społeczność.

W poniedziałek uczennice klas ósmych wzięły udział w spotkaniu z kosmetyczką. Pani Emilia w ciekawy i przystępny sposób wyjaśniła, jak dbać o cerę, wykonywać zabiegi oczyszczające i pielęgnujące. Podpowiedziała młodym damom, jak wykonać delikatny makijaż podkreślający urodę oraz jaki wpływ na stan cery ma właściwa i zbilansowana dieta. Uczennice zostały obdarowane kosmetykami ufundowanymi przez firmę Pollena Ostrzeszów. Również w poniedziałek uczniowie klas czwartych spotkali się z pielęgniarką szkolną, panią Małgorzatą Warzyńską, która opowiedziała o znaczeniu witamin oraz składników mineralnych dla naszego organizmu. Jako podsumowanie zajęć uczniowie rozwiązywali krzyżówkę z hasłem.

We wtorek klasy szóste spotkały się z panią pedagog Martą Fabiś oraz panią psycholog Klaudią Bijak. Panie przygotowały ciekawe zajęcia o emocjach. Dzieci brały udział w zorganizowanych aktywnościach, grach i zabawach poświęconych omawianej tematyce. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat podstawowych emocji człowieka, nauczyli się je rozpoznawać, nazywać i kategoryzować. Każdy miał okazję do podzielenia się swoim doświadczeniem i ciekawymi historiami z życia. Przy tej okazji zostały omówione zależności pomiędzy konkretnymi wydarzeniami (bodźcami) a naszymi reakcjami na nie. Dzieci poznały też rolę emocji trudnych oraz dowiedziały się, jak efektywnie można sobie z nimi radzić. Warsztatowe metody pracy pomogły osiągnąć zamierzone efekty i przekazać wiedzę w atrakcyjny dla młodzieży sposób.

W środę wszystkie klasy 4-8 spotkały się z panią Martą Mydlak oraz panem Kacprem Rogusznym, którzy są zarówno ratownikami medycznymi, jak i strażakami. Goście opowiedzieli uczniom o bezpieczeństwie nad wodą, pierwszej pomocy oraz zachowaniu się w razie ukąszenia owadów. Na spotkaniu ratownicy udzielali instruktażu oraz zademonstrowali tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Goście uświadomili uczniom, na czym polega ich praca oraz jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Uświadomili uczniom, iż tzw. „złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomnieli uczniom ważne telefony alarmowe, pokazali, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Pan Kacper i pani Marta wyjaśnili, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach po wypadku.

W czwartek na hali sportowej odbył się halowy turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły klasy 8a, 8b, 7b oraz 7c. Po zaciętej walce zwycięzcą turnieju zostali uczniowie z klasy 8a, drugie miejsce przypadło klasie 8b, trzecie klasie 7b, a miejsce czwarte zajęła klasa 7c.

W piątek w szkole gościła pani asp. Magdalena Hańdziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Pani Hańdziuk w bardzo ciekawy sposób poprowadziła prelekcję, wykorzystując podczas niej ciekawą prezentację multimedialną.

Do wszystkich uczniów klas 4-8 na szkolne skrzynki gmail zostały wysłane krzyżówki i karty pracy dotyczące zdrowego i aktywnego stylu życia. Można było również skorzystać z linków i wykonać zadania w wersji elektronicznej.

Przez cały tydzień realizowane były także różne zadania na poszczególnych przedmiotach.

– Podczas lekcji plastyki uczniowie wykonywali plakaty na temat zdrowego odżywiania, które zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach.

– Podczas lekcji muzyki uczniowie wszystkich klas 4-8 uczyli się piosenek o zdrowiu.

– Podczas lekcji języka polskiego uczniowie pracowali z tekstami o zdrowiu.

– Podczas lekcji matematyki we wszystkich klasach realizowany był program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie”.

– Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie uczyli się słówek związanych ze zdrowiem, przebywając na świeżym powietrzu i wykonując polecenia nauczyciela podawane w języku angielskim.

– Podczas zajęć świetlicowych dzieci przygotowywały zdrowe koktajle owocowe oraz wykonywały różnorodne prace dotyczące zdrowia, np. piramidę zdrowia.

– Podczas lekcji biologii i przyrody realizowane były zagadnienia dotyczące układu ruchu i jego higieny.

– Podczas lekcji informatyki uczniowie klas 8 przygotowywali krótką prezentację multimedialną na temat ciekawych miejsc, w których można bezpiecznie spędzać czas wolny.

– Podczas lekcji techniki uczniowie zostali zapoznani z przepisami ruchu drogowego (wykorzystane zostało do tego celu miasteczko ruchu drogowego znajdujące się na stadionie miejskim).

Cały tydzień był dla wszystkich członków społeczności szkolnej bardzo pracowity. Mamy nadzieję, że poprzez wspólne działania przyczyniliśmy się do zwiększenia świadomości naszych uczniów, jak ważna jest inwestycja we własne zdrowie.

Autor: Izabela NiewiejskaSkip to content