Promesa na nowy ośrodek zdrowia

Pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych burmistrz Mikstatu chce przeznaczyć na budowę nowego ośrodka zdrowia w mieście.

Nowo powstały Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju zaplanowano 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji ma pomagać samorządom w utrzymaniu frontu inwestycyjnego. Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich jako wsparcie dla zrównoważonego rozwoju mniejszych jednostek samorządowych. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin oraz powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

W poniedziałek, 6 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie zostały wręczone promesy RFIL przedstawicielom samorządów powiatu ostrzeszowskiego. Reprezentujący administrację rządową wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk razem z europosłanką Andżeliką Możdżanowską i posłanką Katarzyną Sójką zachęcali do korzystania z tej formy dystrybucji publicznych pieniędzy na wspieranie inwestycji lokalnych. Odbierając promesę na 500 tys. zł Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu zapowiedział, że chciałby te pieniądze wykorzystać na budowę nowego ośrodka zdrowia w mieście. Inwestycja została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2032, a w tegorocznym budżecie zaplanowano 200 tys. na prace projektowe. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliłyby przyspieszyć realizację tej jakże potrzebnej dla mieszkańców inwestycji.

PKSkip to content