Przebudowa drogi Mikstat Pustkowie – Kotłów

Dotacja na drugi etap

Samorząd mikstacki pozyskał kolejną dotację Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na budowę następnego odcinka drogi gminnej z Mikstatu Pustkowia do Kotłowa. Podpisana 4 kwietnia br. w Ostrzeszowie przez Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego i Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu umowa opiewa na kwotę 91 500 zł.

Podczas spotkania marszałka Krzysztofa Grabowskiego z burmistrzami i wójtami z powiatu ostrzeszowskiego, 4 kwietnia w Ostrzeszowie, podpisano umowy na dofinansowanie przez samorząd wojewódzki budowy i przebudowy kolejnych odcinków gminnych dróg dojazdowych do pól oraz na nasadzenia drzew miododajnych.

Burmistrz Mikstatu zawarł umowę z marszałkiem województwa wielkopolskiego na kwotę 91 500 zł na budowę kolejnego odcinka drogi gminnej Mikstat Pustkowie – Kotłów (na Kędziorach). Jej pierwszy 800-metrowy odcinek został wykonany w 2021 r. a koszt przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie wyniósł 329 427,07 zł, natomiast dofinansowanie przyznane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu to 224 125 zł (68 % kosztów). Dotychczasowa droga gruntowa otrzymała nową nawierzchnię bitumiczną. Zakres prac obejmował: przeprofilowanie poboczy, wykonanie podłoża z kruszywa, położenie nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 4 metrów oraz postawienie znaków drogowych. To był pierwszy etap modernizacji drogi przez Kędziory łączącej Mikstat Pustkowie (od granicy z gminą Przygodzice) z Kotłowem.

W tym roku będzie wykonany drugi etap. – Chcielibyśmy doprowadzić przebudowę tej drogi do końca, do drogi powiatowej, ale nie wiem czy starczy nam pieniędzy, bo inflacja szaleje, ceny poszły ostro w górę i zobaczymy jakie oferty pojawią się w przetargu – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

PKSkip to content