Przedszkolacy i uczniowie Szkoły Podstawowej z Biskupic Zab. odwiedzili Posterunek Policji

Przedszkolacy i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej z Biskupic Zab. odwiedzili Posterunek Policji w Mikstacie

,, Policjant to naprawdę przyjaciel nasz bliski.
Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich.
Czuwa, żeby się komu co złego nie stało.
Z daleka już widzimy jego czapkę białą.
Myśli o bezpieczeństwie na ulicy i w domu.
Zawsze spieszy z pomocą kiedy trzeba pomóc.
Uśmiecha się do dzieci, ręką do nich kiwa.
Grozi nieraz palcem i tak czasem bywa.”

2 października przedszkolacy i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej z Biskupic Zab. ,w ramach realizacji doradztwa zawodowego ,odwiedzili Posterunek Policji w Mikstacie. Dzielnicowy, sierżant sztabowy Patryk Binczyk ,opowiedział o codziennej pracy funkcjonariuszy, obowiązkach służbowych na poszczególnych stanowiskach i policyjnym wyposażeniu .

W czasie spotkania funkcjonariusz omówił z uczniami zasady właściwego zachowaniu w szkole i bezpieczeństwa na drodze .
Opowiedział uczniom, przez pryzmat różnych sytuacji i doświadczeń zawodowych ,o zagrożeniach i udzielił wielu cennych rad i wskazówek jak dbać o własne bezpieczeństwo.
Wizyta ta miała także na celu przybliżenie młodym ludziom specyfiki służby w Policji. Najmłodsi poczuli się jak prawdziwi funkcjonariusze prowadząc dialog radiowy z oficerem dyżurnym .

Na spotkaniu zostały omówione zasady i warunki przyjęcia do służby w Policji. Policjant odpowiadał na pytania uczniów dotyczące pracy w policji..
Być może wśród naszych uczniów znajdą się tacy, którzy zwiążą swoje życie zawodowe ze służbą w Policji.

J.G.

 Skip to content