Radni z Mikstatu przeciwko podwyżkom gazu

Trzech mikstackich radnych w proteście przeciwko dramatycznym podwyżkom gazu i zaapelowało do parlamentarzystów o podjęcie interwencji w Urzędzie Regulacji Energii, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. – „My, mieszkańcy Miasta i Gminy Mikstat wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzonych przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przerażająco wysokich i drastycznych podwyżek cen gazu dla wszystkich grup odbiorców z terenu gminy Mikstat! Jak w takiej dramatycznej sytuacji przetrwać nadchodzącą zimę, to pytanie, z którym zwracają się do nas nasi wyborcy.” – napisali radni Dominik Skrzypczak, Krzysztof Mielcarek i Jacek Sikora.

Oto treść pisma, który radni z Mikstatu wysłali m.in. do posłanki Katarzyny Sójki:

„W związku z otrzymaną informacją od G.E.N.GAZ Energia S.A. z Tarnowa Podgórnego o podwyższeniu od 1 października 2021r. cen gazu za jedną kilowatogodzinę średnio o około 170 %.

My, mieszkańcy Miasta i Gminy Mikstat wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzonych przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przerażająco wysokich i drastycznych podwyżek cen gazu dla wszystkich grup odbiorców z terenu gminy Mikstat! Jak w takiej dramatycznej sytuacji przetrwać nadchodzącą zimę, to pytanie, z którym zwracają się do nas nasi wyborcy.

Zaistniałą sytuację określają jako nieetyczną, niemoralną, wykorzystującą słabszą pozycje obywatela wobec firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

W związku z tym domagamy się od firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.:

– natychmiastowego wycofania wprowadzonych z dniem 1 października podwyżek cen gazu,

– skorygowania wniosku taryfowego i urealnienia cen gaz.

Chcemy żyć godnie i uczciwie, mieć wystarczające środki finansowe nie tylko na opłacenie rachunków za gaz, ale także na inne podstawowe i niezbędne do życia potrzeby! Czy oczekujemy zbyt wiele? – to kolejne z pytań mieszkańców.

W imieniu radnych i mieszkańców gminy Mikstat zwracamy się o podjęcie interwencji w Urzędzie Regulacji Energii, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta i pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania:

Czy dostawca gazu nie wykorzystuje swojej monopolistycznej pozycji na rynku ?

Czy istnieje możliwość zmiany dostawcy gazu, gdyż w okolicy zapowiadane podwyżki cen gazu kształtują się na poziomie 10-20% ?

Czy Urząd Regulacji Energetyki (URE) dopuszczając taki wzrost cen gazu wziął pod uwagę względy społecznej akceptacji cen ?

Takie podwyżki spowodują znaczne pogorszenie sytuacji finansowej mieszkańców, a co za tym idzie przyczynią się do dalszego zubożenia wielu rodzin.

Tak drastyczne podwyżki wpłyną także na znaczny wzrost kosztów utrzymania przez samorządy szkół i innych obiektów publicznych takich jak: MGOK, biblioteka, przedszkole, Klub Seniora, hala sportowa. Jak wdrożona podwyżka cen gazu koresponduje z projektami proekologicznymi. Jako samorządowcy zachęcaliśmy mieszkańców do wymiany źródeł ciepła z tzw. nieekologicznych na źródła niskoemisyjne i odnawialne.

W imieniu mieszkańców wyrażamy oburzenie tak wysoką podwyżką cen gazu. Apelujemy również do Parlamentarzystów IX kadencji RP o rozważenie konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w Prawie Energetycznym, które w większym stopniu chronić będą konsumenta.

Wierzymy, że mandat jaki dostali Państwo od społeczeństwa zobowiązuje do zajęcia się tą sprawą w imieniu nas wszystkich mieszkańców i zmieni niekorzystny wynik.”

Pod pismem podpisali się: Dominik SKRZYPCZAK, Krzysztof MIELCAREK i Jacek SIKORA.

STOP podwyżkom cen energiiSkip to content