Razem uczcijmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Leć orle biały nad polska ziemią,

Chroń twemi skrzydłami prastare plemię

I ponad szare Giewontu skały

I ponad Bałtyk leć orle biały.

W pierwszych trzech dniach miesiąca maja obchodzimy ważne święta narodowe – Święto Konstytucji, Święto Flagi i Święto Pracy. Szczególne zasady bezpieczeństwa spowodowane epidemią koronawirusa sprawiły, że tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja będą miały skromny i symboliczny charakter.

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje jednocześnie do życia w społeczeństwie.

W ostatnim czasie, nie mogąc uczestniczyć w zajęciach szkolnych, zastanawialiśmy się jak można by rozwijać patriotyzm. Zbliżająca się rocznica uchwalenia Konstytucji trzeciego maja skłoniła nas do podjęcia działań zdalnych. Uczniowie na lekcjach plastyki, wykonywali przeróżne pod względem tematycznym przepojone patriotyzmem prace. Zajęcia były poprzedzone omówieniem tego ważnego dokonania Sejmu Wielkiego, jakim była konstytucja.

  • uczniowie klas czwartych: Leć Orle Biały – inspiracja legendą o Lechu, Czechu i Rusie.
  • uczniowie klasy piątej wykonywali projekt królewskiej karocy.
  • szóstoklasiści Laurkę dla Ojczyzny z Flagą i Godłem w tle.
  • siódmoklasiści wykonywali projekt sukni damy dworu i płaszcza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Ponadto uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym online „Nasza Flaga PL”.

Jednak kształtowanie postaw patriotycznych to nie tylko obchodzenie świąt państwowych, ale również pamięć o bohaterach lokalnych na co dzień. Dostosowując się do bieżących obostrzeń uczniowie w ramach zajęć rozwijających zainteresowania historyczne „Zaprzyjaźnić się z historią” , jak co roku zaopiekowali się grobem powstańca wielopolskiego Idziego Roszkiewicza, pochowanego na mikstackim cmentarzu. Uczniowie posprzątali wokół pomnika, złożyli symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Cieszymy się, że chociaż tyle mogliśmy zrobić.

S. Ibron

 

 Skip to content