Remont z dotacją RFRD

Droga gminna z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich po modernizacji na całej długości będzie miała asfaltową nawierzchnię o szerokości 5 metrów. Na tę inwestycję samorząd mikstacki pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 835 462 zł – o czym informują tablice zamontowane w Biskupicach i Kaliszkowicach.

Tablice informacyjne zostały wykonane i zamontowane zgodnie z umową podpisaną przez wojewodę wielkopolskiego i burmistrza Mikstatu o przekazaniu dotacji RFRD dla samorządu mikstackiego na realizację tej inwestycji. Remont drogi gminnej numer G832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie był konieczny, bo stara nawierzchnia asfaltowa na kilku odcinkach została mocno zniszczona. Po każdej zimie pojawiały się dziury i wyrwy grożące uszkodzeniem pojazdów.

Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz, która wyceniła prace na kwotę 1 mln 162 tys. 433,54 zł. Zadanie być zrealizowane do końca września; wykonawca daje gwarancję na 7 lat. Zmodernizowany zostanie odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową w Biskupicach Zabarycznych do skrzyżowania w Kaliszkowicach Ołobockich. Nowa nawierzchnia asfaltową na całej długości drogi będzie miała szerokość 5 metrów (dotychczas 3,5 – 4,7 m).

W najbliższych tygodniach w związku z prowadzonymi robotami kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w poruszaniu się na drodze z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich oraz objazdami.

PKSkip to content