Roaming bez opłat na kolejne 10 lat

W życie wchodzą nowe ulepszone rozporządzenie w sprawie roamingu. To system, dzięki któremu podróżni w UE i EOG mogą dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu za granicą bez dodatkowych opłat.

Unijne przedsiębiorstwa i obywatele odczują również znaczne pozytywne skutki nowych przepisów, gdyż korzystanie z roamingu stanie się dogodniejsze ze względu na taką samą jakość usług łączności ruchomej zagranicą jak w kraju. Dzięki nowym przepisom poprawi się ponadto dostęp do komunikacji alarmowej w całej UE, a informacje na temat usług, które mogą podlegać dodatkowym opłatom, będą musiały być podane w jasny sposób.

MargretheVestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: – Dzięki unijnemu rozporządzeniu w sprawie roamingu wszyscy odnieśliśmy korzyści z roamingu po cenach krajowych. Podczas podróży po UE możemy dzwonić, wysyłać i otrzymywać wiadomości tekstowe oraz używać internetu bez dodatkowych kosztów. Jest to konkretna, namacalna korzyść z europejskiego jednolitego rynku. Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów pozwoli utrzymać konkurencyjność cen między operatorami i umożliwi konsumentom korzystanie z bezpłatnych usług roamingu przez kolejnych dziesięć lat.

ThierryBreton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, dodał: – Czy pamiętają Państwo, kiedy podczas podróży po Europie musieliśmy wyłączać opcje transmisji danych, aby uniknąć ogromnych rachunków za roaming? Dziś to jest już historia. I zamierzamy utrzymać ten stan rzeczy przez co najmniej 10 lat. Większa szybkość, większa przejrzystość: nieustannie poprawiamy jakość życia obywateli UE.

Większa prędkość mobilnego internetu podczas podróży

Konsumenci będą mieli teraz prawo do takiej samej jakości mobilnego internetu za granicą, jak w kraju. Operatorzy świadczący usługi łączności ruchomej powinni zapewnić konsumentowi możliwość korzystania z sieci 4G lub bardziej zaawansowanych sieci 5G, jeżeli są one dostępne w miejscu docelowym, które konsument odwiedza. Informacje na temat dostępności sieci powinny się znajdować w umowach o świadczenie usług telefonii komórkowej oraz na stronach internetowych operatorów.

Zapobieganie nieoczekiwanym ukrytym opłatom

Kiedy konsumenci podróżują samolotami lub statkami, telefony komórkowe mogą automatycznie łączyć się z siecią pokładową zapewnianą przez satelity. Korzystanie z usług łączności ruchomej świadczonych za pośrednictwem sieci nienaziemnych może podlegać bardzo wysokim opłatom. Nowe przepisy dotyczące roamingu zobowiązują operatorów do ochrony konsumentów i powiadamiania ich, w przypadku gdy telefony przechodzą na sieci nienaziemne. Operatorzy powinni ponadto automatycznie przerywać świadczenie usług łączności ruchomej, jeżeli opłaty za te usługi świadczone za pośrednictwem sieci nienaziemnych osiągną 50 euro lub inny z góry określony limit. Operatorzy mogą oferować również dodatkowe usługi, takie jak możliwość rezygnacji z roamingu w samolotach i na statkach.

Więcej informacji, aby podejmować lepsze wybory

Konsumenci powinni mieć możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących korzystania z usług, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku podróży za granicę połączenie z działem obsługi klienta, infolinią linii lotniczych czy towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysyłanie wiadomości tekstowych w celu wzięcia udziału w konkursach lub wydarzeniach mogą być droższe niż w kraju. Operatorzy muszą zapewnić konsumentom informacje o rodzajach numerów telefonów, których wybieranie lub do których uzyskanie dostępu z zagranicy może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Operatorzy powinni przekazywać konsumentom te informacje za pomocą automatycznych wiadomości SMS wysyłanych przy przekraczaniu granicy innego kraju UE, a także w umowach o świadczenie usług.

112 – Komunikacja w sytuacjach nadzwyczajnych podczas podróży

Nowe przepisy dotyczące roamingu mają zapewnić, by obywatele znali jednolity unijny numer alarmowy 112, z którego mogą korzystać w dowolnym miejscu w UE w celu skontaktowania się z służbami ratunkowymi. Od czerwca 2023 r. operatorzy powinni wysyłać automatyczne wiadomości swoim klientom podróżującym za granicę, aby poinformować ich o dostępnych alternatywnych sposobach kontaktu z służbami ratunkowymi, takich jak komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym lub aplikacje alarmowe. Obywatele, którzy nie są w stanie wykonywać połączeń głosowych, mogą korzystać z tych alternatywnych sposobów.

Niższe ceny między operatorami, lepsze warunki dla konsumentów

W nowym rozporządzeniu w sprawie roamingu określono niższe opłaty hurtowe – koszty ponoszone przez operatorów w związku z korzystaniem z sieci za granicą w celu świadczenia usług na rzecz swoich klientów przebywających za granicą. Pułapy opłat hurtowych ustala się na poziomach, które umożliwiają operatorom utrzymanie i odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu na rzecz konsumentów po cenach krajowych:

w zakresie transmisji danych w nowym rozporządzeniu określono następujące pułapy hurtowe: 2 euro/GB w 2022 r., 1,8 euro/GB w 2023 r., 1,55 euro/GB w 2024 r., 1,3 euro/GB w 2025 r., 1,1 euro/GB w 2026 r. i 1 euro/GB począwszy od 2027 r.
za połączenia głosowe: 0,022 euro/min w latach 2022–2024 i 0,019 euro/min od 2025 r.
za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022–2024 i 0,003 euro/SMS od 2025 r.
Niższe opłaty hurtowe oznaczają korzyści dla konsumentów, ponieważ powinny zapewnić wszystkim operatorom możliwość oferowania konkurencyjnych umów roamingowych zgodnie z zasadą korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju.

Kontekst

Dzięki unijnemu rozporządzeniu w sprawie roamingu od 2017 r. obywatele przebywający za granicą w obrębie UE korzystają z bezpłatnego roamingu, aby dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z transmisji danych bez dodatkowych opłat. Przegląd przepisów wykazał jednak, że istnieje możliwości poprawy w tym obszarze. W ostatnim badaniu Eurobarometr z lutego 2021 r. 33 proc. respondentów, którzy podróżowali za granicę, doświadczało mniejszej prędkość internetu mobilnego niż prędkość dostępna zazwyczaj w ich kraju, a 28 proc. wskazywało na niższy standard sieci za granicą (tj. sieć 3G zamiast 4G). Ponadto w badaniu przeprowadzonym przez Wspólne Centrum Badawcze stwierdzono, że 25 proc. klientów przynajmniej raz doświadczyło gorszej jakości usług w roamingu w porównaniu z usługami w kraju, nawet jeśli warunki sieciowe mogły zapewnić lepszą jakość usług. Ponieważ poprzednie rozporządzenie w sprawie roamingu miało wygasnąć 30 czerwca 2020 r., Komisja zaproponowała w lutym 2021 r. nowe ulepszone rozporządzenie w sprawie roamingu, aby zapewnić wszystkim użytkownikom telefonów komórkowych i internetu dalsze bezpłatne połączenie podczas podróży w państwach członkowskich. Wejdzie ono w życie jutro, 1 lipca.

Link do źródła: przejdź do strony

W życie wchodzą nowe ulepszone rozporządzenie w sprawie roamingu.Skip to content