Robią drogę przez Kędziory

Trwają prace na kilkusetmetrowym odcinku gminnej drogi w Mikstacie Pustkowiu w kierunku na Kotów. Droga będzie miała wreszcie nawierzchnię asfaltową. Inwestycja w znaczniej mierze (68 %) zostanie sfinansowana z dotacji samorządu województwa wielkopolskiego.

Koszt przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie wynosi 329 427,07 zł, natomiast dofinansowanie przyznane z Urzędu Marszałkowskiego to 224 125 zł (68 % kosztów). To pierwszy etap modernizacji drogi przez Kędziory (to nazwa potoczna tego terenu), która łączy Mikstat Pustkowie (od granicy z gminą Przygodzice) z Kotłowem. Zakres prac obejmuje: przeprofilowanie poboczy, wykonanie podłoża z kruszywa, położenie nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 4 metrów oraz postawienie znaków drogowych.

PKSkip to content