Roboty postępują

Firma BUD-AN wykonuje aktualnie roboty ziemne na ulicy Ogrodowej i Skrytej. To kolejny etap największej w historii samorządu mikstackiego modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej w Mikstacie (ulice Odolanowska, Ogrodowa i Skryta).

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie – w tym rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mikstacie Pustkowiu.

Na modernizację kolejnego w mieście odcinka sieci kanalizacyjno-wodociągowej, nawierzchni jezdni i chodników samorząd mikstacki pozyskał dotację z programu rządowego Polski Ład w wysokości 95 % kosztów wynikających z umowy. Cały koszt to 8 milionów 570 tys. 120 złotych (koszt wykonania prac i zakupu materiałów) plus koszty prac projektowych i nadzoru.

PKSkip to content