Rusza budowa drogi na Kędziorach

Jeszcze w listopadzie na kilkusetmetrowym odcinku gminnej drogi w Mikstacie Pustkowiu w kierunku na Kotów powinna pojawić się wygodna nawierzchnia asfaltowa. Inwestycja w znaczniej mierze (68 %) zostanie sfinansowana z dotacji samorządu województwa wielkopolskiego. W tym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą modernizacji.

Koszt przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie wynosi 329 427,07 zł, natomiast dofinansowanie przyznane z Urzędu Marszałkowskiego to 224 125 zł (68 % kosztów). Obecna droga gruntowa otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m na odcinku 800 m. To pierwszy etap modernizacji drogi przez Kędziory, która łączy Mikstat Pustkowie (od granicy z gminą Przygodzice) z Kotłowem.

Inwestycję wykonuje Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek, z którym we wtorek, 12 października br. w gabinecie burmistrza Mikstatu została podpisana umowa. Termin realizacji zadania ustalono na 28 dni od podpisania umowy. Zakres prac obejmuje: przeprofilowanie poboczy, wykonanie podłoża z kruszywa, położenie nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 4 metrów oraz postawienie znaków drogowych.

PKSkip to content