Rusza remont drogi z Biskupic do Kaliszkowic

 

Droga gminna z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich po modernizacji na całej długości będzie miała asfaltową nawierzchnię o szerokości 5 metrów. Umowa z wykonawcą została podpisana we wtorek, 27 lipca; remont ma być wykonany do końca września. Na tę inwestycję samorząd mikstacki pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi gminnej numer G832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie był konieczny, bo stara nawierzchnia asfaltowa na kilku odcinkach została mocno zniszczona. Po każdej zimie pojawiały się dziury i wyrwy grożące uszkodzeniem pojazdów. Na realizację tej inwestycji Mikstat złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymał dotację w wysokości 835 462 zł.

Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz, która wyceniła prace na kwotę 1 mln 162 tys. 433,54 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 27 lipca w gabinecie burmistrza Mikstatu; tego samego dnia nastąpiło przekazanie „terenu i placu budowy”. Remont drogi ma być wykonany w terminie 8 tygodni od podpisania umowy; wykonawca daje gwarancję na 7 lat. Modernizacji zostanie poddany odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową w Biskupicach Zabarycznych do skrzyżowania w Kaliszkowicach Ołobockich. Nowa nawierzchnia asfaltową na całej długości drogi będzie miała szerokość 5 metrów (dotychczas 3,5 – 4,7 m).

W sierpniu i wrześniu w związku z prowadzonymi robotami kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w poruszaniu się na drodze z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich oraz objazdami.

PK

Umowa z wykonawcą została podpisana w gabinecie burmistrza.
Umowa z wykonawcą została podpisana w gabinecie burmistrza.

 

W imieniu miasta i gminy Mikstat umowę podpisali burmistrz Henryk Zieliński i skarbnik Teresa Michalak.
W imieniu miasta i gminy Mikstat umowę podpisali burmistrz Henryk Zieliński i skarbnik Teresa Michalak.

 

W imieniu PBD SA Kalisz podpisy złożyli: wiceprezes Bożena Salwierz i wiceprezes Mariusz Harendarz.
W imieniu PBD SA Kalisz podpisy złożyli: wiceprezes Bożena Salwierz i wiceprezes Mariusz Harendarz.

 

Przy podpisaniu umowy z wykonawcą obecna była poseł Katarzyna Sójka, która wspiera starania samorządu o dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy rządowych.
Przy podpisaniu umowy z wykonawcą obecna była poseł Katarzyna Sójka, która wspiera starania samorządu o dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy rządowych.

 

Protokół przekazania terenu i placu budowy podpisali: Tomasz Maciejewski, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Józef Przybyłek – inspektor nadzoru, Bogusław Matuszewski – kierownik budowy oraz wiceprezesi PBD – B. Salwierz i M. Harendarz.
Protokół przekazania terenu i placu budowy podpisali: Tomasz Maciejewski, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Józef Przybyłek – inspektor nadzoru, Bogusław Matuszewski – kierownik budowy oraz wiceprezesi PBD – B. Salwierz i M. Harendarz.

 

Dziurawa i zniszczona nawierzchnia drogi z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich wymagała naprawy.
Dziurawa i zniszczona nawierzchnia drogi z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich wymagała naprawy.

 

 

Fundusz rozwoju drógSkip to content