Rząd dokłada na drogi gminne i powiatowe

Samorząd mikstacki pozyskał 835 462 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie. Podpisana przez premiera lista przyznanych dotacji RFRD na 2021 r. została opublikowana 20 kwietnia.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 r. wsparcie rządowe uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Jak podaje resort infrastruktury, w ramach tego rozdania Funduszu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Gminy i powiaty województwa wielkopolskiego mają pozyskać z RFRD 240,3 mln zł:
•    95,9 mln zł na zadania powiatowe,
•    144,4 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 142 zadania: 41 powiatowych i 101 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 245 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 127 km gminnych.

Mikstat otrzyma 835 462 zł na „Remont drogi gminnej numer G832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie”. Wartość całego zadania szacowana jest na ponad 1,6 mln zł, czyli inwestycja musi być w połowie sfinansowana ze środków własnych budżetu miasta i gminy Mikstat.

Warto dodać, że w ramach tego samego rozdania powiat ostrzeszowski ma otrzymać 2 350 530 zł na remont odcinka drogi powiatowej Siedlików – Mikstat. Tutaj także koszty realizacji inwestycji muszą w połowie pokryć wspólnie: samorząd powiatu ostrzeszowskiego oraz gminy – Ostrzeszów i Mikstat.

Opr. PK   

Rząd dokłada na drogi gminne i powiatoweSkip to content