Ślubowanie w OSP Kaliszkowice Kaliskie

Podczas zebrania sprawozdawczego OSP Kaliszkowice Kaliskie Adam Dytfeld został odznaczony medalem Bolesława Chomicza a pięcioro młodych nowych druhów ochotników złożyło ślubowanie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki OSP Kaliszkowice Kaliskie za rok 2023 odbyło się  24 lutego 2024 r. Zebraniu przewodniczył prezes dh Łukasz Łopata, a protokólantem był członek Zarządu dh Robert Strzelec. Zabranie rozpoczęto od chwili ciszy ku czci pamięci druhów Krzysztofa Harendarza i Kazimierza Krawczyka, którzy odeszli na wieczną służbę w roku sprawozdawczym.

W spotkaniu w sali w Kaliszkowicach Kaliskich uczestniczyli goście: asp. Konrad Mak z KP PSP w Ostrzeszowie, st. bryg. Tomasz Mak – prezes OP ZOSP RP w Ostrzeszowie, Henryk Zieliński – burmistrz Miasta i Gminy Mikstat, dh Robert Rokicki – prezes OM-G ZOSP RP w Mikstacie, radna Barbara Rasiak – sołtys wsi Kaliszkowice Kaliskie.

Podczas zebrania ślubowanie złożyli nowi członkowie zwyczajni OSP KK – druhowie: Julia Rasiak, Julia Matuszewska, Patryk Ratajski, Mikołaj Łopata i Tomasz Musiałowski.

Na spotkaniu  dh Adam Dytfeld, wieloletni prezes OSP KK został odznaczony medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, nadawanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wyróżnienie wręczyli st. bryg. Tomasz Mak i burmistrz Henryk Zieliński. Dh Adam Dytfeld, w krótkim przemówieniu podziękował za wyróżnienie.

ŁŁSkip to content