Spotkanie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

16 listopada, na zaproszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, odbyło się wczoraj zdalne spotkanie w sprawie drastycznych podwyżek cen gazu. Ze strony Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego udział w nim wziął koordynator krajowy Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka oraz koordynatorzy regionalni Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, Sekretarz Powiatu Puckiego Janusz Łęgowski, Burmistrz Twardogóry Paweł Czuliński, Burmistrz Karlina Waldemar Miśko oraz Burmistrz Jaraczewa Dariusz Strugała. Ze strony URE, oprócz Prezesa, obecny był również Dyrektor Departamentu Rynku Paliw Gazowych Jacek Loret.

Na początku Prezes URE omówił sytuację na polskim i europejskim rynku gazowym. Przedstawił także obszar działania i kompetencji URE podkreślając, że kierowany przez niego Urząd zajmuje się relacjami między przedsiębiorcą a odbiorcą indywidualnym. URE nie ustala taryf, a jedynie zatwierdza przedstawione taryfy sprawdzając czy przy ich tworzeniu zostały uwzględnione jedynie koszty uzasadnione (w obecnej sytuacji koszty zakupu paliwa gazowego stanowią 80-90 % cen gazu).

Prezes URE powiedział także, że wymieniona w piśmie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego kwestia ewentualnych praktyk monopolistycznych, stosowanych przez PGNiG, została już wcześniej – na wniosek URE – zbadana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK nie stwierdził wówczas nieprawidłowości.

W imieniu Komitetu Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka powiedział, że oburzenie mieszkańców – oprócz drastycznej podwyżki cen gazu – budzi fakt, że PGNiG sprzedaje gaz swoim odbiorcom indywidualnym po niższej cenie, a pośrednikom – takim jak G.EN GAZ Energia, ANCO czy EWE – po cenie zdecydowanie wyżej. To sprawia, że na terenie jednej gminy mieszkańcy kupują gaz po dwóch różnych cenach. Wójt zwrócił również uwagę, że gaz dostarczany przez G.EN GAZ pochodzi z rodzimych kopalni, więc jego cena powinna być bardziej odporna na wahania na rynkach europejskich. Ponadto powołał się na trwające prace nad projektem zmian w ustawie – Prawo energetyczne i zapisy wprowadzające możliwość złożenia przez spółki takie jak G.EN GAZ ENERGIA wniosku o obniżenie taryfy. Zapytał czy wówczas URE rozpatrzy pozytywnie taki wniosek G.EN GAZ ENERGII. Na koniec Wójt poprosił o wskazanie rozwiązań legislacyjnych, jakie należałoby wprowadzić, by nie dochodziło do takiego zróżnicowania cen dla mieszkańców.

Prezes URE zadeklarował, że jeżeli G.EN GAZ ENERGIA złoży wniosek o obniżenie taryfy, to Urząd rozpatrzy go bez zwłoki.

Materiał na stronie www.tarnowo-podgorne.pl:

Spotkanie z Prezesem URESkip to content