Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie informuje …

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie informuje i zaprasza mieszkańców do korzystania  z elektronicznej formy kontaktów z urzędem.

W ramach projektów: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie” oraz „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” poszerzono zakres możliwości cyfrowej komunikacji z obywatelami.

Na stronie internetowej starostwa w zakładce CU (cyfrowy urząd) udostępniono wnioski dotyczące:

//cu.spostrzeszow.nv.pl/

 • zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 • zajmowania pasa drogowego
 • wydania zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
 • wydawania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wydawania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów
 • przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego

Poza tym mieszkańcy mogą korzystać z elektronicznego dostępu do systemów geodezyjnych poprzez: iwniosek dostępny na stronie internetowej powiatu w zakładce Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

//powiatostrzeszowski.giportal.pl/

Grupie obywateli i przedsiębiorców udostępniono usługę, dzięki której będą mogli pozyskać m.in.:

 • wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • kopie mapy ewidencyjnej,
 • kopie mapy zasadniczej,
 • informacje dotyczące aktualnego stanu posiadania,
 • dane geoprzestrzenne do planowania i prowadzenia inwestycji.

Z unowocześnionej infrastruktury teleinformatycznej oraz cyfrowych zasobów geodezyjnych korzystają również: geodeci, komornicy oraz rzeczoznawcy majątkowi.

Zachęcamy również do korzystania z elektronicznej formy komunikowania  z urzędem w innych sprawach poprzez platformę epuap (np. pisma ogólne, zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu pojazdu).

Adres skrytki EPUAP –  /9l93jc4jr2/skrytka

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel. Sekretariat/centrala: 62 732 00 40

Adres skrytki EPUAP –  /9l93jc4jr2/skrytka

Cyfrowy Urząd: //cu.spostrzeszow.nv.pl/

Email: starostwo@powiatostrzeszowski.pl

Szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów i biur na stronie internetowej powiatu:

//powiatostrzeszowski.pl/contact-us/Skip to content