STRATEGIA NA LATA 2023-2027 – ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW Z OBSZARU LGD

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”.

Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców, gdyż chcielibyśmy, aby realizowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się mieszkańcy naszego obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej ankiety. Zebrane opinie posłużą do wyznaczenia kierunku rozwoju Państwa najbliższej okolicy na kolejne lata, dlatego szczególnie zależy nam na przemyślanych odpowiedziach. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c89366e3&b=ca0916b23&c=c8410d71

ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW Z OBSZARU LGDSkip to content