Świerkowy skwer w Biskupicach Zabarycznych

Z okazji Dnia Ziemi przy budynku biskupickiej szkoły zasadzono 60 drzewek, które podarował nadleśniczy Wojciech Bąk z Nadleśnictwa Przedborów. 

W piątek 22 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych został zorganizowany przez nauczycielkę Jolantę Grzesiak apel z okazji Dnia Ziemi, którego celem było promowanie podstaw ekologicznych wśród uczniów i nauczycieli. Apel miał na celu uświadomić uczniom jak kruchy jest ekosystem planety, jakie popełniamy błędy eksploatując nadmiernie Ziemię (nie segregujemy odpady, zaśmiecały lasy, marnujemy wodę, nie oszczędzamy prądu itp.) Podczas spotkania zostały także przedstawione różne możliwości ratowania ekosystemu naszej planety.

Do udziału w apelu zostali zaproszeni: Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu oraz leśniczy Dariusz Stendera z Leśnictwa w Biskupicach Zabarycznych. Z okazji Dnia Ziemi Nadleśnictwo Przedborów podarowało szkole 60 świerków, które zostały posadzone na terenie szkoły w Biskupicach Zabarycznych.

Na zakończenie apelu goście wspólnie z gospodarzami: Rafałem Kałążnym – dyrektorem szkoły, Jolantą Grzesiak, innymi nauczycielami i uczniami zasadzili na terenie szkoły sadzonki świerku.

MPSkip to content