Święto Konstytucji w Mikstacie

W 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja mikstaccy samorządowcy, parlamentarzystka, dziekan Dekanatu Mikstackiego i prezes OSP złożyli symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem Serca Jezusowego na Rynku. Natomiast w mikstackiej farze tradycyjnie została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny.

Chociaż tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja były skromniejsze niż w latach poprzednich, to przecież ta rocznica obok historycznych skojarzeń może i powinna budzi także całkiem aktualne refleksje. Co zrozumiałe, ze względu na zagrożenie epidemiczne 3 maja 2020 r. świętowanie majowej rocznicy w Mikstacie ograniczono do dwóch akcentów: o godz. 10.45 poseł Katarzyna Sójka, burmistrz Henryk Zieliński, Łukasz Dybul – przewodniczący Rady Miejskiej, ks. kan. Krzysztof Ordziniak – proboszcze mikstackiej parafii oraz Robert Rokicki z OSP złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Rynku, następnie w kościele farnym została odprawiona msza święta.

– Ta Konstytucja stała się fundamentem, które pozwolił nam przetrwać 123 lata zaborów i kolejne ciężkie a nawet tragiczne okresy w naszej historii. Możemy być dumni, że w dziele tworzenia, kreowania konstytucji majowej brali udział także nasi przodkowie. Z naszego miasta, z domu pod numerem 9 wyjechał do Warszawy prezydent Mikstatu Józef Pasikowski z pisarzem miejskim Karolem Kloneckim, którzy następnie uczestniczyli w manifestacji królewskich miast i w delegacji do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czego efektem było przyjęcie ustawy o miastach, która później stała się częścią składową konstytucji majowej. A tym który jako pierwszy upowszechniał Konstytucję w południowej Wielkopolsce był ks. Łukasz Marszałkowski, który spoczywa na cmentarzu św. Rocha – przypomina Henryk Zieliński, burmistrz miasta i gminy Mikstat.

Stąd w Mikstacie kult Konstytucji 3 Maja pieczołowicie pielęgnowany przez ponad dwa stulecia, także w najtrudniejszych czasach zaborów i pod okupacją hitlerowską, który w wolnej Polsce odzyskał należne mu miejsce.

PKSkip to content