Pod białoczerwoną flagą na Rynku w Mikstacie

Mikstaczanie świętowali 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja tradycyjnie uczestnicząc w mszy świętej za ojczyznę oraz uroczystym apelu na Rynku, podczas którego burmistrz Henryk Zieliński przypomniał postać Łukasza Marszałkowskiego, pochodzącego z Mikstatu piewcy Ustawy Rządowej z 1791 r.

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja rozpoczęła msza świętą w intencji ojczyzny, którą w kościele Św. Trójcy w Mikstacie odprawił ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Proboszcz wygłosił patriotyczne kazanie, pełne historycznych oraz literackich odniesień i cytatów.

Zgodnie z tradycją po mszy uczestnicy w pochodzie przemaszerowali na Rynek, gdzie po wciągnięciu flagi białoczerwonej na masz i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego do zgromadzonych przemówił burmistrz Mikstatu. Włodarz miasta i gminy podziękował wszystkim, którzy 3 maja dla uczczenia święta konstytucji zgromadzili się kolejny raz w kościele i na mikstackim Rynku. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe OSP z Mikstatu, Kaliszkowic Kaliskich i Przedborowa, Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Mikstacie, Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie, Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mikstacie, I Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie, delegacje samorządów mieszkańców Mikstatu, Mikstatu Pustkowia i Komorowa, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mikstackiej, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Razem” w Mikstacie, Koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mikstacie, radni, przedstawiciele posłów Katarzyny Sójki i Andrzeja Grzyba, mieszkańcy z dziećmi. – W tym dniu warto kilka chwil poświęcić postaci Łukasza Marszałkowskiego. Urodzony w Mikstacie, tu wychowany, został przeorem konwentu kanoników regularnych w Kaliszu. W tym roku mija dwusetna rocznica jego śmierci. Zmarł w Mikstacie i pochowany został w kościele św. Rocha, gdzie został uhonorowany krzyżem jego pamięci. Wspominam go dzisiaj, bo był wielkim piewcą konstytucji majowej. Pisał  poezje wychwalając Konstytucję 3 maja i jako pierwszy własnoręcznie przepisywał jej tekst, żeby rozpowszechniać go wśród mieszkańców południowej Wielkopolski. Dziś, kiedy odprowadzamy na miejsce ostatniego spoczynku  zmarłych, dzwony kościoła św. Rocha przypominają tę postać, ponieważ on był fundatorem tych dzwonów. Konstytucja majowa była bardzo ważna dla naszych przodków, bo w niej to po raz pierwszy użyto pojęcia naród jako całość. Dziś zjednoczeni mieszkańcy miasta i gminy jak równi możemy stanąć na mikstackim Rynku, żeby razem świętować  i za to możemy być wdzięczni naszym przodkom. 3 maja to też przeddzień święta naszych strażaków. Zwracając się do was druhowie strażacy chciałbym podziękować wam w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy za waszą odpowiedzialną troskę o nasze bezpieczeństwo i życie. Bo kiedy pojawia się zagrożenie to wy stajecie na pierwszej linii frontu, a że nie zawsze zdołamy powiedzieć „dziękuję” to dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy wyrazić naszą wdzięczność. Liczę na to, że jeszcze w tym roku OSP Kaliszkowice Kaliskie będzie mogło pokazać swój nowy samochód. Chciałem też podziękować księdzu dziekanowi za odprawiona dziś mszę i wygłoszone wspaniałe kazanie. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, niech się święci 3 Maja – zakończył swoje wystąpienie Henryk Zieliński, burmistrz miasta i gminy Mikstat.

Na zakończenie apelu wszystkie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Serca Jezusowego.

PK

 Skip to content