Święto Narodowe Trzeciego Maja w Mikstacie

W 233. rocznicę uchwalenia naszej pierwszej konstytucji mieszkańcy Miasta i Gminy Mikstat uczcili narodowe święto oddają hołd twórcom i promotorom Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku.

Po mszy w mikstackiej farze uczestnicy przemaszerowali na Rynek, gdzie po wciągnięciu na maszt flagi państwowej, odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i okolicznościowym przemówieniu Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu delegacje władz samorządowych oraz organizacji społecznych i politycznych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

PKSkip to content